Over ESO

Wat is Vereniging ESO

De Vereniging Exploitatieve Samenwerking Openbaarvervoermusea is een organisatie die zich sterk maakt voor de belangen van eigenaren van autobussen met een museaal doel en die belangen behartigt bij de betrokken overheden. Daarnaast zetten wij ons in voor het bevorderen van de communicatie tussen de stichtingen en buseigenaren en streven we ernaar het delen van informatie makkelijker te maken. Waar mogelijk worden de mogelijkheden voor het gezamenlijk inkopen van reguliere onderdelen zoals accu’s, banden, etc. onderzocht. Dit is inmiddels gelukt met een verzekeringscollectief waarin de leden van de Vereniging ESO terecht kunnen voor een voordelige en kwalitatief uitstekende dekking voor hun bussen. De ESO zal middels regelmatig geplande bijeenkomsten en deze website contact houden met haar leden en haar bezigheden delen.

Momenteel bestaat het bestuur van de vereniging uit:

Thijs van de Bles, voorzitter, lid commissie WAM
Mike den Hollander, penningmeester
Bas Tadema, secretaris, lid commissie WAM
Chris Bouws, algemeen bestuurslid/websiteonderhoud
Wesley van den Berg, algemeen bestuurslid

6662-HugoRichter
Voor wie is de ESO

De ESO is bedoeld voor rechtspersonen of natuurlijke personen die de doelstellingen van de ESO onderschrijven. Dit kan dus zijn een onderneming, stichting of vereniging die zich inzet voor het behoud van museumbussen, maar ook een particulier met een bus. Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat het doel een niet-beroepsmatig museaal karakter heeft.

Waarom de ESO

De ESO is een initiatief van Stichting Standaard Streekbus, Stichting Youngtimer Bussen en Stichting Museumbus MB200. De behoefte ontstond om meer samenwerking en communicatie te creƫeren tussen museumclubs die hetzelfde doel nastreven. Voorafgaand aan de ESO bestond de Federatie Museumbussen. Na diverse bijeenkomsten tussen bestuursleden van de drie genoemde stichtingen en het voormalig FM bestuur is besloten een doorstart te maken in een nieuwe vorm, met een nieuwe naam en met nieuwe statuten. De statuten zijn hier te vinden: Statuten ESO 12 april 2013

De vereniging ESO is aangesloten bij de FEHAC.
www.fehac.nl