Subnavigatie

X

Gemeenteraad geeft Amsterdamse museumbussen groen licht

Donderdagmiddag 9 november 2017 heeft de gemeenteraad van Amsterdam een motie aangenomen die het alsnog mogelijk moet maken om voor museumbussen met een hoofdstedelijk Ov-verleden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van het inrijverbod van de ‘Milieuzone voor Autobussen en Touringcars’. Daarmee heeft de Vereniging ESO, die namens de getroffen OV-musea in actie was gekomen, haar eerste succes geboekt in de strijd tegen de buitensluiting van dit lokale mobiele erfgoed.

Al snel nadat, met dank aan de Fehac, de eerste contacten in Amsterdam waren gelegd werd het duidelijk dat niemand in het college van B&W of de gemeenteraad de discussie over de milieuzone opnieuw zou willen voeren. Om die reden werd de ingang bij de politiek gezocht in de cultuur-hoek waartoe erfgoed, dus ook het mobiele, tegenwoordig wordt gerekend. Ook daar gingen de oren pas echt open toen we het over lokaal mobiel erfgoed hadden: de typisch Amsterdamse stads- en streekbus van weleer zou uit het straatbeeld verdwijnen en een deel van de geschiedenis van het GVB, nota bene een oorspronkelijk gemeentelijke dienst, zou worden uitgewist.

Nadat uit archiefonderzoek in gemeentelijke stukken ook nog eens was gebleken dat de ‘Milieuzone voor Autobussen en Touringcars’ oorspronkelijk vooral bedoeld was om oude buitenlandse touringcars uit de stad te weren werd het duidelijk dat de Amsterdamse museumbussen simpelweg over het hoofd waren gezien bij de verdere beleidsvorming. Dat gegeven hielp het gesprek uiteindelijk goed op gang. Daarbij was het raadslid mevrouw Nelly Duijndam, die zelf veel ervaring heeft met varend mobiel erfgoed, van groot belang als gesprekspartner en bemiddelaar. Zij was ook degene die de motie in de raad heeft ingediend en hem met goed gevolg heeft verdedigd.

Hoe gaat het nu verder? Het principe is dat het college van B&W de stad bestuurt binnen de beleidskaders die door de gemeenteraad worden gesteld. De nu aangenomen motie is zo’n beleidskader en daar moeten B&W dus mee aan de slag. De verantwoordelijk wethouder zal zijn beleidsambtenaren opdracht geven deze wens van de raad uit te werken en om te zetten naar maatregelen die kunnen worden ingevoerd en die in de praktijk goed zullen werken. Wij staan al weer klaar om de ambtenaren van advies te dienen en zullen tegelijkertijd natuurlijk de belangen van de OV-musea bewaken. We zijn dus nog lang niet klaar maar de eerste stap is wel gezet op weg naar een, voor de vroegere Amsterdamse stads- en streekbussen, toegankelijke stad.

Amsterdam was, tot nu toe, de enige gemeente die een milieuzone voor autobussen had bedacht. Met het resultaat dat nu is behaald ligt het voor de hand dat, als andere gemeenten in de toekomst ook die weg op zouden willen, de busmusea met bussen uit de betreffende regio hoogstwaarschijnlijk al direct zullen worden ontzien. Het precedent is daar maar waakzaamheid blijft wel geboden!

Dit vind je misschien ook leuk