Subnavigatie

X

Nieuwe regels Milieuzone Amsterdam per 1-11-2020

Vanaf 1 november 2020 geldt binnen Amsterdam een “Groene milieuzone” voor autobussen die rijden op diesel. De gemeente gaat dan, als gevolg van de landelijke harmonisering van de milieuzones, niet meer uit van de DET maar van de emissieklasse. Autobussen met een dieselmotor mogen dan alleen de milieuzone in als ze emissieklasse Euro 4 of hoger hebben. Autobussen die niet op diesel rijden blijven ook welkom in de milieuzone. Autobussen met een dieselmotor en Euro 3 of lager hebben geen toegang meer.

Vanaf 2022: waarschijnlijk aanscherping huidige milieuzone

Per 1 januari 2022 worden de landelijke regels strenger. Gemeenten mogen dan alleen nog een “Paarse milieuzone” invoeren. In een paarse milieuzone mogen alleen autobussen op diesel met emissieklasse Euro 6 of hoger rijden. De gemeente moet hier nog een besluit over nemen.

Hele gebied binnen de Ring A10

Vanaf november 2020 beslaat de milieuzone het gehele gebied binnen de Ring A10, behalve:

  • de Coen- en Vlothaven en de tegenovergelegen kade in de Mercuriushaven
  • het westelijk deel van het havengebied aan de IJ oever in Amsterdam Noord
  • de toerit naar de zuidelijke standbouwers-ingang bij de RAI

Dat betekent dat Amsterdam-Noord straks ook grotendeels onderdeel wordt van de milieuzone, net als een aantal andere gebieden die eerst buiten de milieuzone vielen. Op de Ring A10 mag u, omdat het een rijksweg is, blijven rijden met uw autobus.

Vrijstelling

Autobussen met een DET van 40 jaar of ouder zijn al vanaf 1 januari 2020 vrijgesteld en mogen in de milieuzone blijven rijden. U hoeft voor deze echte oldtimers geen ontheffing aan te vragen. Deze vrijstelling geldt ook in andere gemeenten met milieuzones.

Dagontheffingen voor museumbussen

Voor een “Amsterdamse museumbus” die nog geen 40 jaar oud is zijn er maximaal 12 dagontheffingen per kalenderjaar.

Deze dagontheffingen staan op kenteken en zijn één kalenderdag geldig. Een kalenderdag begint om 00.00 uur en eindigt om 06.00 uur de volgende dag, maximaal 30 uur derhalve.

Amsterdamse museumbus”: Autobus met emissieklasse 3 [vanaf 2022: Euro 5] of lager die deel heeft uitgemaakt van het openbaar stads- of streekvervoer van, naar of in de stad Amsterdam en die thans alleen museaal en niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd of ingezet voor commercieel vervoer

Autobus”: voertuig dat is geclassificeerd als M2 of M3 en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een bus is

Aanvragen

U kunt de ontheffing online aanvragen via ontheffing.amsterdam.nl

Artikelgewijze toelichting bij de nieuwe verordening

Bij Artikel 4 – Dagontheffing Amsterdamse museumbus  – schrijft B&W van Amsterdam:

“Deze ontheffingsmogelijkheid is een voortzetting van al bestaand ontheffingenbeleid. Amsterdamse museumbussen behoren tot het mobiele erfgoed van Amsterdam en dat maakt specifiek deze groep voertuigen beschermingswaardig. Met de behoudsorganisatie voor Amsterdamse museumbussen is een lijst opgesteld met kentekens van voertuigen die aan de definitie van Amsterdamse museumbussen voldoen en in aanmerking komen voor een ontheffing. Deze kentekenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, maar mogelijk niet volledig. Een ieder die van mening is dat zijn of haar autobus ook onder de in dit beleid gehanteerde definitie valt, kan zich bij de gemeente melden. Er zal dan worden beoordeeld of inderdaad sprake is van een Amsterdamse museumbus en of het voertuig aan de lijst moet worden toegevoegd.”

Bij iedere aanvraag dient te worden verklaard dat het voertuig alleen museaal en niet bedrijfsmatig of commercieel wordt ingezet. Mocht het vermoeden ontstaan dat het voertuig toch commercieel of bedrijfsmatig wordt ingezet, kan de ontheffing worden ingetrokken en kunnen toekomstige ontheffingsaanvragen worden geweigerd.

Invoering en handhaving

Geen boetes voor nieuwe gebied en regels tot maart 2021. Tussen november 2020 en maart 2021 wordt de milieuzone voor dieselpersonenauto’s, dieselbedrijfsauto’s, dieselvrachtauto’s, dieselautobussen en dieseltaxi’s niet gehandhaafd. Zo heeft iedereen ruim de tijd om te wennen aan de nieuwe regels en het nieuwe gebied. Tijdens deze periode krijgt u geen boete als u de milieuzone inrijdt met een dieselvoertuig dat niet is toegestaan. U krijgt alleen informatie en een waarschuwing. Vanaf 1 maart 2021 volgen er wel boetes.

Let op: tot november 2020 worden de huidige milieuzones wel gewoon gehandhaafd.

Tenslotte

Als Vereniging ESO kunnen we tevreden zijn met het behaalde resultaat. Wat we aan de gemeente Amsterdam voorgesteld hebben, hebben we ook gekregen. Nu bussen ouder dan 40 jaar een algemene vrijstelling genieten zag het er even naar uit dat voor bussen jonger dan 40 jaar geen ontheffing meer zou worden aangeboden. Dit hebben we gelukkig kunnen voorkomen. We hebben gelijktijdig ook geprobeerd om de leges voor de komende jaren gemaximeerd te krijgen op € 25,–, het tarief dat dit lopende jaar geldt. Daarop hebben we het zuinige maar terechte antwoord gekregen dat de leges ieder jaar door de Gemeenteraad wordt vastgesteld. Het was het proberen waard . . .

Dit vind je misschien ook leuk